Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2016/2017

Napísané: sobota, 02. apríl 2016

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Plavecký Štvrtok 351 podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2016 určuje kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného denného štúdia pre školský rok 2016/2017 nasledovne:

Čítať ďalej...

2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: štvrtok, 18. február 2016

baner

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť komu venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane. Ak ich venujete Občianskemu združeniu Školy Záhorie podporíte činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy,   ktoré pod týmto spoločným názvom pôsobia v Plaveckom Štvrtku.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Ako poukázať percentá z dane pre Občianske združenie Školy Záhorie

Čítať ďalej...

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2016/2017

Napísané: utorok, 26. január 2016

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2016/2017 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do učebného odboru 6444 H čašník, servírka – 12 žiakov
  • do učebného odboru 6445 H kuchár – 12 žiakov


Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.

Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky. Ušetríte čas aj peniaze.

Oznam

Napísané: nedeľa, 17. máj 2015

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že má ešte voľné miesta do I. ročníka denného štúdia trojročných učebných odborov „kuchár“ a „čašník, servírka“ pre školský rok 2015/2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Online prihlášky, ktorá je na webovej stránke.

Oznam pre rodičov

Napísané: pondelok, 13. apríl 2015

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že dňa 21. 04. 2015 od 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutoční informatívny deň rodičovského združenia, na ktorom budú rodičia informovaní o výsledkoch žiakov v prospechu a správaní za 3. štvrťrok školského roku 2014/2015.

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2015/2016

Napísané: piatok, 20. február 2015

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2015/2016 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:
•     do učebného odboru 6444 H čašník, servírka – 12 žiakov
•     do učebného odboru 6445 H kuchár– 12 žiakov

Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.

Deň otvorených dverí

Napísané: sobota, 10. január 2015

Riaditeľstvá Súkromnej obchodnej akadémie, Súkromnej strednej odbornej školy a Súkromnej základnej školy v Plaveckom Štvrtku vás srdečne pozývajú dňa 20. 01. 2015 v čase od 10,00 h. do 15,00 h. na Deň otvorených dverí, počas ktorého vám budú poskytnuté informácie o možnostiach štúdia v týchto školách.

Oznam pre rodičov žiakov

Napísané: utorok, 21. október 2014

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že dňa 28.10. 2014 o 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutoční triedna schôdza rodičovského združenia. Na schôdzi budú rodičia informovaní o organizácii školského roku, prospechu a správaní žiakov, plánovaných aktivitách školy a občianskom združení Školy Záhorie.

Začiatok školského roku 2014/2015

Napísané: streda, 27. august 2014

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 02. 09. 2014 o 9,00 h. v budove školy.

Oznam pre žiakov

Napísané: utorok, 19. august 2014

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že opravné skúšky a dodatočná klasifikácia za školský rok 2013/2014 sa budú konať v dňoch:

  • 27. 08. 2014 z predmetov REG, POE, HVY
  • 28. 08. 2014 z predmetov TSV

Poznámka: Na TSV si musia žiaci priniesť úbor na cvičenie!

Skúšky sa budú konať od 9,00 h. v budove školy v Plaveckom Štvrtku.

Oznam pre žiakov, bývalých žiakov, rodičov a priateľov škôl Záhorie

Napísané: piatok, 11. júl 2014

Súkromná obchodná akadémia a Súkromná stredná odborná škola v Plaveckom Štvrtku organizujú v dňoch 06. - 14. 09. 2014 pre svojich žiakov letný kurz pohybových aktivít na pobreží chorvátskej Dalmácie.

Čítať ďalej...

Oznam pre záujemcov o nadstavbové štúdium

Napísané: piatok, 13. jún 2014

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 plánuje otvoriť denné a externé nadstavbové štúdium v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie.

Štúdium nadväzuje na predchádzajúce trojročné odborné vzdelávanie v učebnom odbore. Prihlášku je možné nájsť na webovej stránke školy v priečinku Na stiahnutie.

Štúdium bude otvorené len v prípade dostatočného počtu záujemcov.

Oznam uchádzačom o denné štúdium

Napísané: streda, 14. máj 2014

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku s poľutovaním oznamuje, že pre nízky počet prihlásených záujemcov o štúdium, v školskom roku 2014/2015 plánovanú triedu prvého ročníka učebných odborov kuchár a čašník, servírka neotvorí. Prihlásení žiaci sa môžu uchádzať o štúdium na druhej škole, na ktorú si podali prihlášku.

Občianske združenie Školy Záhorie

Napísané: piatok, 07. marec 2014

Dňa 30. 01. 2014 bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované občianske združenie Školy Záhorie. Jeho cieľom je podpora činnosti škôl v Plaveckom Štvrtku, ktoré vystupujú pod týmto menom. Tomu, komu leží na srdci stav odborného školstva v okrese Malacky, a má záujem zapojiť sa do činnosti občianskeho združenia, môže sa prihlásiť za člena.

Príloha - náhľad stanov »

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2014/2015

Napísané: pondelok, 20. január 2014

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2014/2015 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:
• do učebného odboru čašník, servírka  6444 H – 12 žiakov
• do učebného odboru kuchár 6445 H – 12 žiakov

Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.

Oznam pre rodičov žiakov

Napísané: nedeľa, 29. september 2013

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že dňa 03.10. 2013 o 16,00 h. sa v budove školy v Plaveckom Štvrtku uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia. Na schôdzach budú rodičia informovaní o organizácii školského roku, plánovaných aktivitách školy, prospechu a správaní žiakov a budú zvolení zástupcovia rodičov do rady školy.