2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: pondelok, 26. február 2018

2percenta 2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Čítať ďalej...

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Napísané: štvrtok, 22. február 2018

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka - 12 žiakov
  • do trojročného učebného odboru 6445 H kuchár - 12 žiakov

 

Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.
Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.