2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: nedeľa, 27. január 2019

2percenta 2018

Vážení rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a pomôcť skvalitniť materiálno - technické vybavenie Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie. Minulý rok sa nám, vďaka vám, podarilo získať 635 eur, za čo srdečne ďakujeme.

 

Čítať ďalej...

Prijímanie žiakov do prvého ročníka

Napísané: štvrtok, 24. január 2019

Súkromná stredná odborná škola v Plaveckom Štvrtku 351 oznamuje, že v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude prijímať pre školský rok 2019/2020 do prvého ročníka denného štúdia žiakov do týchto trojročných učebných odborov:

  • 6444 H čašník, servírka
  • 6445 H kuchár

Po ukončení možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.
Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné. Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Napísané: štvrtok, 22. február 2018

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.
Z toho:

  • do trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka - 12 žiakov
  • do trojročného učebného odboru 6445 H kuchár - 12 žiakov

 

Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.
Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.