Prijímanie žiakov do prvého ročníka

Napísané: štvrtok, 24. január 2019

Súkromná stredná odborná škola v Plaveckom Štvrtku 351 oznamuje, že v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude prijímať pre školský rok 2019/2020 do prvého ročníka denného štúdia žiakov do týchto trojročných učebných odborov:

  • 6444 H čašník, servírka
  • 6445 H kuchár

Po ukončení možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.
Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné. Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.