Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2018/2019

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2018/2019 prijme do tried prvého ročníka trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 24 žiakov.

Z toho:

  • do trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka - 12 žiakov
  • do trojročného učebného odboru 6445 H kuchár - 12 žiakov

 

Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.
Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.