Rekvalifikačný kurz kuchár

Rekvalifikačný kurz: Kuchár

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí pracujú v gastronomických prevádzkach bez odbornej kvalifikácie a tých, ktorí sa neuplatnili na trhu práce so svojou pôvodnou kvalifikáciou a chcú si nájsť nové a perspektívne uplatnenie doma, prípadne v zahraničí.

Požadované vstupné vzdelanie:základné, stredoškolské

Profil absolventa:
Teoretické vedomosti z oblasti ekonomiky a organizácie spoločného stravovania, technológie prípravy jedál, potravín a zásad správnej výživy a praktické zručnosti pri vypracovávaní kalkulácií, príprave bežného sortimentu jedál teplej a studenej kuchyne a ich estetickej úprave na tanieroch a misách pred podávaním hosťovi.

Učebný plán:
1. Ekonomika a organizácia spoločného  stravovania
2. Hospodárske výpočty
3. Zariadenie gastronomických prevádzok
4. Potraviny a  zásady správnej výživy
5. Technologické postupy prípravy jedál6. Odborná prax

Rozsah kurzu: 240 hodín

Cena: 720,- EUR

Organizácia kurzu: denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov. Praktická časť výučby bude realizovaná priamo v gastronomických prevádzkach.

Uplatnenie absolventov:
Absolventi môžu nájsť uplatnenie v reštauračných a hotelových prevádzkach ako kuchári. 

Ukončenie kurzu:
Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu.